Sunday, November 16, 2008

Senang

::Hidup Ini Senang?::

Hidup ini senang,
Senang untuk hidup,
Senang untuk mati,
Senang untuk TERUS hidup,
Senang untuk TERUS mati.

Hidup ini senang,
Senang untuk berjaya,
Senang untuk gagal,
Senang untuk disayangi,
Senang untuk disakiti.

Hidup ini senang,
Senang untuk kaya,
Senang untuk miskin,
Senang untuk merdeka,
Senang untuk dijajah.

Hidup ini senang,

Tapi senang untuk siapa?!